Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Μεταφέρει αγροτικά κονδύλια σε άλλες δράσεις του κοινοτικού προϋπολογισμού η Commission

Μεταφέρει αγροτικά κονδύλια σε άλλες δράσεις του κοινοτικού προϋπολογισμού η Commission
Με μειωμένα κατά 2,1% τα κονδύλια για τις άμεσες ενισχύσεις σε σχέση με το 2010 και κατά 5,6% τα αντίστοιχα για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την αλιεία και το περιβάλλον, εμφανίστηκε το νέο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2011, που έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παρασκευή 26 Νοεμβρίου. Στο σύνολό του πάντως ο προϋπολογισμός εμφανίζει αύξηση κατά 2,9%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας σε ύψος ποσού τα 126,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το νέο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2011 μετά την αποτυχία της διαδικασίας συνδιαλλαγής μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 15 Νοεμβρίου 2010. Ήδη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jose Manuel Barroso έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου σχετικά με τα πολιτικά ζητήματα που συνδέονται με την έγκριση του προϋπολογισμού 2011.

«Εργαστήκαμε εντατικά για να παρουσιάσουμε ένα σταθερό σημείο έναρξης για νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», δηλώνει ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τον προϋπολογισμό και τον δημοσιονομικό συντονισμό κ. Janusz Lewandowski. «Στόχος μας ήταν να υποβάλουμε αυτό το νέο σχέδιο προϋπολογισμού μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, αλλά εργαστήκαμε εντατικότερα και κατορθώσαμε να υποβάλουμε το εν λόγω σχέδιο πριν από την προθεσμία αυτή, δίνοντας στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής περισσότερο χρόνο ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους μέχρι το τέλος του χρόνου».

Στις 15 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για πολιτικά ζητήματα που συνδέονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

Αυτά τα ζητήματα αφορούσαν κυρίως τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του διοργανικού διαλόγου ενόψει της έγκρισης του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου, τις μελλοντικές πηγές εσόδων («ίδιοι πόροι») για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και το επίπεδο ευελιξίας στο τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη θέση του σχετικά με αυτά τα τρία ζητήματα σε ψήφισμα που υιοθέτησε στις 25 Νοεμβρίου.

Στην επιστολή του Προέδρου Barroso προς τον Πρόεδρο Buzek και τον Πρωθυπουργό Leterme, η Επιτροπή καλεί το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τους για μελλοντικά δημοσιονομικά ζητήματα, όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας (συνεργασία για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο).

Η Επιτροπή δηλώνει, επίσης, την πρόθεσή της να υποβάλει προτάσεις για τους ιδίους πόρους της ΕΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Επιπλέον, θα εξεταστεί η χρηματοδότηση των νέων καθηκόντων της ΕΕ που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και από την στρατηγική 2020 της ΕΕ, ενώ η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο των μελλοντικών προτάσεων της Επιτροπής.

Όσον αφορά την ευελιξία στον προϋπολογισμό, προσθέτει ο Επίτροπος Lewandowski, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το ότι το Συμβούλιο συμφώνησε χθες να καθορίσει ένα περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες μέχρι το 0,03% του ΑΕΕ της ΕΕ ως ύστατο μέσο αντίδρασης σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα.

Το επόμενο βήμα

Η Επιτροπή θα στείλει αμέσως το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Πάνω σ’αυτή τη βάση, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα καταλήξουν σε συμφωνία.

«Είναι ζωτικής σημασίας να επιτύχουμε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου», δηλώνει ο κ. Janusz Lewandowski. «Γύρω μας εμφανίζονται νέες οικονομικές δυνάμεις, ενώ οι αγορές πρέπει να δουν ότι η Ευρώπη εστιάζει τις προσπάθειές της στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης και ότι δεν παραλύει με αποκλειστικά εσωτερικές συζητήσεις. Παρά τα λεγόμενα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι ένας «προϋπολογισμός για τις Βρυξέλλες». Η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 6% του συνολικού προϋπολογισμού, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν το 95% του προϋπολογισμού προορίζεται για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, για πόλεις και περιφέρειες, για επιστήμονες και σπουδαστές, για την προστασία του περιβάλλοντός μας, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για την ασφάλεια των μεταφορών μας και για να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρώπη να ενεργεί ως ενιαίο σύνολο στην παγκόσμια σκηνή. Χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους! Με βάση τις χθεσινές εξελίξεις στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να επιτύχουμε συμφωνία, με βάση τη νέα μας πρόταση για τον προϋπολογισμό».

Το ιστορικό των προϋπολογισμών

  • Αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της ΕΕ που θα υιοθετηθεί με τη διαδικασία της συνθήκης της Λισαβόνας. Η Συνθήκη εισάγει πολλές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι για πρώτη φορά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού.
  • Η διαδικασία έγκρισης αποτελείται από τέσσερα στάδια: πρώτον, η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο του προϋπολογισμού και αυτό έγινε στις 27 Απριλίου όταν η Επιτροπή ζήτησε αύξηση 5,9%. Δεύτερον, το Συμβούλιο αντιδρά (στις 12 Αυγούστου το Συμβούλιο ζήτησε αύξηση 2,9%). Τρίτον, το Κοινοβούλιο αντιδρά (στις 20 Οκτωβρίου το Κοινοβούλιο ζήτησε αύξηση 6%). Τέταρτον, ακολουθεί διαδικασία συνδιαλλαγής 21 ημερών για να επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων (η επιτροπή συνδιαλλαγής εργάστηκε από τις 26 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου).
  • Εάν η διαδικασία συνδιαλλαγής αποτύχει, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέο σχέδιο προϋπολογισμού (άρθρο 314 παράγραφος 8). Το σώμα των Επιτρόπων εξουσιοδότησε τον Επίτροπο κ. Lewandowski να υιοθετήσει νέο σχέδιο.
  • Εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, από την 1η Ιανουαρίου 2011 η ΕΕ θα λειτουργεί με το σύστημα των «προσωρινών δωδεκατημορίων». Εν συντομία, κάθε κεφάλαιο του προϋπολογισμού θα χρηματοδοτείται σε μηνιαία βάση από το ένα δωδέκατο του προϋπολογισμού 2010 που αντιστοιχεί σ’αυτό το κεφάλαιο ή ακόμη λιγότερο εάν το ποσό στο σχέδιο του προϋπολογισμού είναι χαμηλότερο γι’αυτό το κεφάλαιο. Τούτο θα εμπόδιζε την καλή λειτουργία της ΕΕ δεδομένου ότι κάθε νέα πρωτοβουλία ή φορέας που δεν διέθεταν προϋπολογισμό το 2010 δεν θα μπορεί να χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό, το δε ταμείο αλληλεγγύης και το ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση θα παγώσουν και, γενικά, οι ίσοι μηνιαίοι προϋπολογισμοί θα εμποδίζουν τον προγραμματισμό για πολλούς μήνες.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


(σε δισεκατ. ευρώ)

% του συνολικού προϋπολογισμού

Αλλαγή % από το 2010

ΠΑΥ*

ΠΠ**

ΠΑΥ

ΠΠ

1. Βιώσιμη ανάπτυξη:

64,5

53,3

45,5%

0,4%

11,8%

Ανταγωνιστικότητα

13,5

11,6

9,5%

-9,0%

2,7%

Συνοχή

51,0

41,7

36,0%

3,2%

14,6%

2. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων

58,7

56,4

41,3%

-1,4%

-3,0%

Άμεσες ενισχύσεις και δαπάνες συνδεόμενες με την αγορά

42,9

42,8

30,2%

-2,1%

-2,1%

Αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον και αλιεία

15,7

13,5

11,1%

0,7%

-5,6%

3. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

1,8

1,5

1,3%

8,0%

3,5%

Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

1,1

0,8

0,8%

13,2%

10,2%

Ιθαγένεια

0,7

0,6

0,5%

0,3%

-3,9%

4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παράγων

8,8

7,2

6,2%

7,5%

-6,9%

5. Διοίκηση

8,1

8,1

5,7%

2,2%

2,2%

Εκ των οποίων Επιτροπή

3,3

3,3

2,3%

-9,2%

-9,3%

Σύνολο

141,8

126,5

100,0%

0,2%

2,9%

Σε % του ΑΕΕ της ΕΕ-27

1,13%

1,01%

*: ΠΑΥ = Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων

**: ΠΠ = Πιστώσεις πληρωμών

www.paseges.gr/

Δημοσίευση σχολίου