Αναζήτηση Αναρτήσεων

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τα εκκρεμή σημεία της νέας ΚΑΠ

 


Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για τα εκκρεμή σημεία της νέας ΚΑΠ
Σε πολιτική συμφωνία για τα εναπομείναντα σημεία του πακέτου μεταρρύθμισης της ΚΑΠ κατέληξαν οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συμμετείχαν σε σχετική τριμερή συνάντηση. Σημειώνεται πως επρόκειτο για σημεία τα οποία άπτονται του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και παρέμεναν εκκρεμή μετά την πολιτική συμφωνία της 26 Ιουνίου, που αφορούσαν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη, οι περικοπές στην ενιαία ενίσχυση για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις, η εξωτερική σύγκλιση και η μεταφορά κονδυλίων στους δύο πυλώνες. Την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου, θα συζητηθεί και θα ψηφισθεί σε πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωκοινοβουλίου η κατ΄ αρχήν πολιτική συμφωνία. Στη συνέχεια η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στην Ολομέλεια κατά τη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου ή στην σύνοδο του Νοεμβρίου.

Στις διαπραγματεύσεις έγινε αποδεκτό το αίτημα του Κοινοβουλίου για αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συγχρηματοδότησης (δηλαδή η συνεισφορά της ΕΕ) στο 85% στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης να περιλαμβάνεται η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος του προϋπολογισμού αγροτικής ανάπτυξης σε παράρτημα του σχετικού κανονισμού, χορηγώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα αυτό, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων (δηλαδή με δική της πρωτοβουλία) σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις. Ακόμη συμφωνήθηκε οι άμεσες βασικές ή ενιαίες στρεμματικές ενισχύσεις των μεγάλων εκμεταλλεύσεων άνω των 150.000 € να μειωθούν τουλάχιστον κατά 5 % .

«Αφού διαπιστώθηκε συμφωνία για το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης της ΚΑΠ τον Ιούνιο, χαίρομαι που έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση στο σύνολό της», δήλωσε μετά την συνάντηση ο Επίτροπος Γεωργίας Dacian Cioloş και συνεχίζοντας ανέφερε: «Θα ήθελα να τιμήσω τους υπουργούς και τους ευρωβουλευτές για τον τρόπο με τον οποίο έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν μια συμβιβαστική λύση σχετικά με αυτά τα θέματα με σεβασμό στη διαδικασία της συναπόφασης. Μετά την αποψινή συμφωνία ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα στις επίσημες ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών, οι οποίες θα επιτρέψουν τα νομοθετικά κείμενα και οι μεταβατικές ρυθμίσεις να εγκριθούν πριν από το τέλος του έτους, και να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2014. Αυτό είναι σημαντικό για τους ευρωπαίους αγρότες, καθώς θα τους παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια για την επόμενη μέρα».

«Είμαστε πολύ περήφανοι που καταφέραμε να κάνουμε μια τόσο πολύπλοκη μεταρρύθμιση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου κ. Paolo De Castro. «Ήταν ένας τεράστιος φάκελος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά συμμετείχε στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Αποδείξαμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει τη μεταρρύθμιση καλύτερη και πιο δημοκρατική, ενώ εξασφαλίσαμε ότι οι αγρότες θα επωφεληθούν εγκαίρως από τη νέα ΚΑΠ», πρόσθεσε.

«Η ΚΑΠ έχει αναμορφωθεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Χάρη στη διαδικασία της συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε μια δικαιότερη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής στην Ευρώπη, που θα εξυπηρετήσει όχι μόνο τους αγρότες αλλά και τους Ευρωπαίους φορολογούμενους», δήλωσε ο εισηγητής για την Αγροτική Ανάπτυξη και τις Άμεσες Πληρωμές Ευρωβουλευτής κ Luis Manuel Capoulas Santos.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι:

Άμεσες Ενισχύσεις
«Προσαρμογή» και «προοδευτική μείωση»: Επιτεύχθηκε συμφωνία για την υποχρεωτική «προοδευτική μείωση», και την εθελοντική «οροφή». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ποσό της στήριξης με άμεσες ενισχύσεις που ένας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης θα λαμβάνει (μη συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού για το «πρασίνισμα») θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 5% για ποσά άνω των 150.000 €, αφού ληφθούν υπόψη η απασχόληση, το κόστος μισθοδοσίας τα οποία θα μπορούν να αφαιρεθούν πριν γίνει ο υπολογισμός. Η μείωση αυτή δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που έχουν «αναδιανεμητικές πληρωμές», σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον το 5 % των εθνικών κονδυλίων τους καθυστερεί για αναδιανομή για τα πρώτα στρέμματα όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σημείωση: Τα κεφάλαια που εξασφαλίζονται στο πλαίσιο του παρόντος μηχανισμού διανομής στο οικείο κράτος μέλος - περιφέρεια, μεταφέρονται στο αντίστοιχο κονδύλιο αγροτικής ανάπτυξης, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς καμία απαίτηση συγχρηματοδότησης.

Εξωτερική σύγκλιση: Τα εθνικά κονδύλια για τις άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει σταδιακά να ρυθμιστούν έτσι ώστε η μέση πληρωμή (σε € ανά εκτάριο) σε κάθε κράτος που είναι σήμερα κάτω από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ να αυξηθεί σταδιακά. Επιπλέον, υπάρχει η εγγύηση ότι κάθε κράτος μέλος θα φτάσει σε ένα ελάχιστο επίπεδο από το 2019. Τα ποσά που διατίθενται για τα άλλα κράτη μέλη που λαμβάνουν άνω του μέσου όρου θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

Μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των αξόνων: τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 15 % των εθνικών κονδυλίων για τις άμεσες ενισχύσεις (1ο πυλώνα) στα κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξή (2ο πυλώνα). Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να είναι συγχρηματοδοτούμενα. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 15 % των εθνικών κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη στα κονδύλια των άμεσων ενισχύσεών τους, ή μέχρι 25% για τα κράτη μέλη που παίρνουν λιγότερο από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ σε άμεσες ενισχύσεις.

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Εθνικά κονδύλια: Οι επιχορηγήσεις αγροτικής ανάπτυξης ανά κράτος μέλος περιλαμβάνονται στον βασικό κανονισμό, αλλά με τη δυνατότητα προσαρμογής των ποσών αυτών μέσω μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, εφόσον είναι τεχνικώς αναγκαίο ή προβλέπεται από νομοθετική πράξη.

Ποσοστά συγχρηματοδότησης: Τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης της ΕΕ θα είναι έως και 85 % στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιφέρειες θα είναι 75 % μέχρι 53 %, αλλά μπορεί να είναι υψηλότερα για μέτρα στήριξης στην εκπαίδευση, τη συνεργασία, τη δημιουργία ομάδων παραγωγών και οργανώσεων, την επιχορήγηση της εγκατάστασης νέων αγροτών, καθώς και για προγράμματα LEADER και για δαπάνες που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των διαφόρων μέτρων.

Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr
Δημοσίευση σχολίου