Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

ΒΑΜΒΑΚΙ 6ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


6ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας
1. Σκοπος
Εφαρμογή συγκεκριμένων καλλιεργητικών πρακτικών φυτοπροστασίας στον κατάλληλο χρόνο.
2. Διαπιστώσεις
    Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την καλλιεργητική περίοοδο έτους 2013 ευνόησαν  το άνοιγμα των καρυδιών και την συγκομιδή του βάμβακος. Οι αποδόσεις κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της ΠΕ Μαγνησίας.
         Τη φετινή περίοδο οι ζημιές από το πράσινο σκουλήκι ήταν ασήμαντες. Ενώ από το ρόδινο σκουλήκι σημειώθηκαν κατά τόπους ζημιές στην καλλιέργεια και μεγάλοι πληθυσμοί στις παγίδες παρακολούθησης.
        Η πληθυσμιακή εξέλιξη τόσο του πράσινου όσο και ρόδινου σκουληκιού για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται σημαντικά από τον αριθμό των νυμφών που θα διαχειμάσουν.    
       Για το σκοπό αυτό συστήνονται  καλλιεργητικές επεμβάσεις για την καταστροφή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου πληθυσμού νυμφών, μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού.
3.  Συστάσεις – Μετασυλλεκτικά προληπτικά μέτρα
           Υγρά σύσπορα βαμβάκια, με υγρασία μεγαλύτερη του 10%, πρέπει να μην αποθηκεύονται αλλά αμέσως να εκκοκκίζονται.
Α.    ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ
Το πράσινο σκουλήκι στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Χώρας μας έχει ετησίως τρεις έως τέσσερις γενεές.  Το έντομο με τη μορφή  σκουληκιού αναπτύσσεται επί των βαμβακόφυτων τρώγοντας τους φυτικούς ιστούς τους (χτένια, άνθη και καρπούς). Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους, όσα από αυτά επέζησαν από τα ωφέλιμα έντομα, τον κανιβαλισμό, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν στην καλλιέργεια κτλ, πέφτουν στο έδαφος, όπου ανοίγουν πεταλοειδείς στοές με δύο οπές εξόδου στη επιφάνεια του εδάφους στο βαθύτερο σημείο των οποίων (συνήθως 5 έως 10 εκατοστά, κάποιες φορές έως και 20 εκατοστά ανάλογα τον τύπο του εδάφους) νυμφώνονται. Η διαχείμαση του εντόμου γίνεται στο στάδιο της νύμφης εντός του εδάφους, της τελευταίας γενεάς (Σεπτεμβρίου) του εντόμου. Η πρώτη γενεά (πεταλούδες) εξέρχονται από το έδαφος από το τέλος Φεβρουαρίου ανάλογα με τις επικρατούσες εαρινές θερμοκρασίες.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου (άρα και οι προκαλούμενες ζημιές στις βαμβακοφυτείες) κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται απόλυτα από τον πληθυσμό της πρώτης γενεάς, δηλαδή από τον αριθμό των πεταλούδων που διαχείμασαν επιτυχώς και εξήλθαν από το έδαφος των βαμβακοφυτειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου.
Για το σκοπό αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προβαίνουν οι βαμβακοκαλλιεργητές στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του αριθμού των διαχειμάζοντων εντόμων.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτείται στελεχοκοπή και τεμαχισμός της καλαμιάς και στη συνέχεια  άροση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι, ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων στο έδαφος με τα παρακάτω αποτελέσματα:
1.       Άμεση καταστροφή των νυμφών.
2.       Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.
3.       Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες λόγω  υδατικού κορεσμού του εδάφους σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού.
4.       Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως 25 εκατοστά με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.
5.       Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.
Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μέθοδοι ελέγχου του πράσινου σκουληκιού. Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας τουλάχιστον ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία του ιδίου του καλλιεργητή και των περιοίκων. Είναι δε σημαντικό να αναφερθεί ότι αποτελεί α) το μοναδικό τρόπο ελέγχου του πράσινου σκουληκιού χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και β) ένα ουσιαστικό παράγοντα αποτροπής της ανάπτυξης ανθεκτικότητας του πράσινου σκουληκιού στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα καθόσον διακόπτεται με μηχανικό τρόπο η μεταφορά ανθεκτικών εντόμων στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Β.    ΡΟΔΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ
Η διαχείμαση του ρόδινου σκουληκιού γίνεται με τη μορφή της «εν διαπαύση προνύμφης» μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη όπως και στις ρωγμές του εδάφους.
                Για το λόγο αυτό η στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμός και θρυμματισμός των καρυδιών με στελεχοκόπτη/καταστροφέα και στη συνέχεια άροση ενσωμάτωσης, όπως παραπάνω, είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για τον έλεγχο και του ρόδινου σκουληκιού. Ιδιαίτερα δε με τον τύπο οριζόντιου κυλίνδρου (καταστροφέας) θανατώνονται περισσότερες προνύμφες από ότι με τον περιστροφικό τύπο στελεχοκόπτη (κοινός στελεχοκόπτης).
    Για οποιοδήποτε πληροφορία οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 24213 52497 & 52494 καθώς και στο   Περιφερειακό   Κέντρο    Προστασίας    Φυτών   &  Ποιοτικού   Ελέγχου   Μαγνησίας,  στο   τηλέφωνο 24210 66525.
     

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δρ Νικόλαος Λιάνος
Γεωπόνος
Δημοσίευση σχολίου