Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Κατά της φορολόγησης των αγροτεμαχίων τάσσεται η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

 
Κατά της φορολόγησης των αγροτεμαχίων τάσσετε με γνωμοδότησή της η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) αφού όπως επισημαίνει ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πλήξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το αγροτικό εισόδημα. «Θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων και των παραγωγικών εγκαταστάσεων που αυτά περιλαμβάνουν, εκείνων, τουλάχιστον, που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο», αναφέρει η ΟΚΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ΟΚΕ:

  • από τη συνολική επιλέξιμη έκταση που δηλώθηκε κατά το 2012 από αγρότες-δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων, που ανέρχεται σε 55 εκατ. στρέμματα, ποσοστό 50% περίπου αφορά σε εκτάσεις βοσκοτόπων (27 εκατ. στρέμματα), οι οποίες, όπως είναι γνωστό, σχεδόν στο σύνολό τους (κατά 95% και πλέον) είναι δημόσιες εκτάσεις, που ενεργοποιούν δικαιώματα (άμεσες ενισχύσεις) αξίας που υπερβαίνει το ύψος των 380 εκατ. ευρώ ετησίως. Πρόκειται συνεπώς για εκτάσεις που δεν μπορούν να φορολογηθούν και οι οποίες κατά ποσοστό 80% και πλέον βρίσκονται σε ορεινές-μειονεκτικές περιοχές, αποτελώντας τη βάση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας της χώρας.
  • το μεγαλύτερο μέρος των αγροτεμαχίων των επαγγελματιών αγροτών αφορούν σε ενοικιαζόμενες εκτάσεις. Σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία, στους επαγγελματίες αγρότες, που αποτελούν το 37% περίπου (282.497 αγρότες κατά το 2012) του συνόλου των αγροτών-δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων, το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους των επιλέξιμων αγροτεμαχίων τους, κατά ποσοστό 56% περίπου, αφορά σε μισθωμένες καλλιέργειες, οι οποίες μάλιστα καλύπτουν το 77% (31,12 εκατ. στρέμματα) της συνολικής δηλούμενης έκτασης. Συνεπώς στην περίπτωση κατά την οποία φορολογηθούν οι εκτάσεις αυτές, η επιβάρυνση που θα προκύψει είναι βέβαιο ότι θα έχει ως συνέπεια την κατάρρευση του αγροτικού εισοδήματος, μια και θα μετακυλιστεί στους αγρότες παραγωγούς.
  • μεγάλο μέρος των επιλέξιμων εκτάσεων των επαγγελματιών αγροτών αφορά σε βοσκότοπους. Πραγματικά, από το σύνολο της δηλωθείσας επιλέξιμης έκτασης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (40,8 εκατ. στρέμματα) ποσοστό της τάξεως του 48% αναφέρεται σε εκτάσεις βοσκοτόπων. Σημειώνεται επίσης ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αποτελούν το κορμό της κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας, μια και εκτρέφουν το 84% του ζωικού κεφαλαίου τόσο στην αιγοπροβατοτροφία - που αποτελεί κλάδο με σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, όσο και στην αγελαδοτροφία.
 
Δημοσίευση σχολίου