Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 17ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
17ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (3/2014)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
15/01/14ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (15/1/2014)
--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
17/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ TAP
--
17/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.»
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων θα έπρεπε να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνησή σας, αλλά δυστυχώς, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με μία αιφνιδιαστική πράξη που ουσιαστικά μας εξαπάτησε, ...
16/01/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (16/1/2014)
Σας καλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Ν. 1474/84 και 16 του Π.Δ. 334/85, σε συνεδρίαση της Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στα γραφεία του Περιφ. Παραρτήματος Ανατ. Στερ. Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε (Διδότου 26), την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:30.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
14/01/14ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ημερίδα με θέμα το υγιές & κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό διοργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Επιστήμης Οπωροκηπευτικών σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
13/01/14 WWF,ΥΠΕΚΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ NATURA 2000: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ & ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020»
Σεμινάριο για την χρηματοδότηση του NATURA 2000,καλύτερες ευκαιρίες κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
13/01/14Κ.Υ.Α. 4899/161970/31-12-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΦΕΚ 3421/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 4899/161970/31-12-2013 <Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 966/31538/13.3.2013 με θέμα <Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−2013) έτους 2013> (ΦΕΚ 637/Β/20.3.2013)>.
13/01/14Π.Δ. 4/2014: ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΕΚ 9/Α/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα 4/2014 <Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων>.
13/01/14Κ.Υ.Α. 4859/160719/2013: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΦΕΚ 3418/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 4859/160719/2013 <Λεπτομέρειες εφαρμογής για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής, για ζωοτροφές σε κτηνοτρόφους>.
13/01/14Κ.Υ.Α. 1480/160208/23-12-2013: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 3417/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1480/160208/23-12-2013 <Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.>.
13/01/14Κ.Υ.Α. 9314/150764/30-12-2013: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ (ΦΕΚ 3415/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 9314/150764/30-12-2013 <Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη>.
13/01/14Υ.Α. 2370/19-12-2013: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013 (ΦΕΚ 3415/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 2370/19-12-2013 <2 1122="" 2007="" 4="" 551="">>.
13/01/14Κ.Υ.Α. 13631/159106/20-12-2013: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΦΕΚ 3410/Β/2013)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 13631/159106/20-12-2013 <Καθορισμός του ύψους του τέλους συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και του τέλους υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας φορέων αρχικής κατάρτισης υπεύθυνων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων>.
13/01/14Υ.Α. 62985/24-12-2013: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ <ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (LSO25)> (ΦΕΚ 13/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 62985/24-12-2013 <Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για τη μελέτη <Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)>.
13/01/14
Υ.Π.Ε.Κ.Α.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της δέσμευσης για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου καταγραφής και χορήγησης αδείας χρήσης υφιστάμενων και νέων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
13/01/14
ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ <ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ> ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013
Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και Λήμνου, που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.1 <Βιολογική Γεωργία> του Μέτρου 2.1.4 <Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 <Αλέξανδρος Μπαλτατζής>.
13/01/14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία τον Οκτώβριο 2013.
13/01/14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Νοέμβριο 2013.

Δημοσίευση σχολίου