Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (15/2014)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
10/04/14ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει τα μέλη του ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην 3η/2014 συνεδρίασή του, αποφάσισε να δώσει παράταση στην ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να διευκολύνει όσους συναδέλφους διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού και δεν υπέβαλαν τη σχετική Δήλωση μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2013 (σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 σχετικής εγκυκλίου του Υπ.Α.Α.Τ.). ...
10/04/14ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. <ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ> 2014-2020
Το Επιμελητήριο κατέθεσε στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ τις προτάσεις του, στα πλαίσια του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος <Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία> (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.
10/04/14ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Δελτίο τύπου για την ενημέρωση των καταναλωτών εξέδωσε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενόψει των γιορτών του Πάσχα.
08/04/14ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ανακοινώνεται ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του και της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, προτίθεται να προχωρήσει σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), με σκοπό την αναβάθμιση και την ετήσια πλήρη τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας συστημάτων λογισμικού που διαθέτει.
07/04/14ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου <Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεδομικής Νομοθεσίας>.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
10/04/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ « Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ. ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ & ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ»
Ημερίδα οργανώνει το παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, στην Κόρινθο, στις 14 Απριλίου 2014.
09/04/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε τις προτάσεις του επί του σχεδίου ΥΑ <Ρυθμίσεις σχετικά με τη συνταγή και τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων>.
09/04/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε τις προτάσεις του επί του σχεδίου ΥΑ για τη διάθεση στην αγορά σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση.
08/04/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Επιμελητηρίου κατέθεσε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του σχετικά με το σχέδιο Υ.Α. για την συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων.
08/04/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 2.1 <ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ>
Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε τις προτάσεις του για απλούστευση στη διαδικασία δηλώσεων εφαρμογής για τη Δράση 2.1 <Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών>.
08/04/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Επιμελητηρίου κατέθεσε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του σχετικά με το σχέδιο Υ.Α. για την χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση.
08/04/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΙΣ 7/4/2014
Σας καλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Ν. 1474/84 και 16 του Π.Δ. 334/85, σε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ηπείρου - Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στα Ιωάννινα, στα γραφεία του Παρ/τος , Κοραή 4 - 1ος όροφος.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
11/04/14 I.R.M.A. NEWSLETTER (MARCH 2014) (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)
--
11/04/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ <ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ> ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013
Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Χαλκιδικής, που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.1 <Βιολογική Γεωργία> του Μέτρου 2.1.4 <Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 <Αλέξανδρος Μπαλτατζής>, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2012.
11/04/14ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα, για τον μήνα Ιανουάριο του 2014.
11/04/14ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον μήνα Μάρτιο 2014.
10/04/14Γ.ΤΙΓΚΙΛΗΣ: ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο του Γιώργου Τίγκιλη για την προστασία των καταναλωτών αλιευμάτων.
10/04/14
10/04/14
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ: ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Φ.Δ.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσε βιβλίο με τίτλο: Μονογραφία ποικιλιών κερασιάς που αξιολογήθηκαν από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων
10/04/14
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποίησε στους εδνιαφερόμενους τους δείκτες των νέων καλλιεργειών και εκτροφών που θα εφαρμοστούν στη 2η πρόσκληση του Μέτρου 112 στην περιφέρεια Ηπείρου.
10/04/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θετική εξέλιξη για την έναρξη της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ σημειώθηκε στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου Μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισαν να μην αντιταχθούν στις δέκα εξουσιοδοτικές πράξεις της νέας ΚΑΠ, μετά και τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιήσει την εξουσιοδοτική πράξη για τις άμεσες ενισχύσεις και να εξετάσει, αν χρειασθεί, την αναθεώρηση των άλλων.
10/04/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Το Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού αποδοχής ποικιλιών Αρωματικών, Αρτυματικών και Φαρμακευτικών (ΑρΑΦ) φυτών, με το οποίο θεσπίζεται το πλαίσιο για την εγγραφή ποικιλιών ορισμένων αρωματικών, αρτυματικών και φαρμακευτικών φυτών ενέκρινε η Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10/04/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το γενικό πλαίσιο εφαρμογής, η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη και η προβλεπόμενη δαπάνη ανά επιμέρους δράση, για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014 – 2016.
10/04/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε τη σύμβαση και την απόφαση επιχορήγησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την υλοποίηση του έργου για την ηλεκτρονική καταγραφή των γεωργικών ελκυστήρων και αγροτικών αυτοκινήτων των δικαιούχων παραγωγών της χώρας, ύψους 120.000€.
10/04/14ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την εξέλιξη του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Φεβρουάριο 2014.
10/04/14ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Α.Π.Θ. – Δ.Π.Θ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
--
10/04/14ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ,ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ,ΙΤΕ: ΗΜΕΡΙΔΑ «INSPIRED GEODATA CLOUD SERVICES: ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
Ημερίδα διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη στις 14 Απριλίου 2014 το ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ, ο ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ και το ΙΤΕ.
08/04/14Ε.Π. <ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ>: ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ 1ο ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. <ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020>
Η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι σε εξέλιξη, ενώ η επίσημη υποβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται χρονικά το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την επίσημη υποβολή του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
08/04/14ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
H εν λόγω Πύλη είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο πληροφόρησης, μία δεξαμενή άντλησης στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στη δια βίου ανάπτυξη σταδιοδρομίας, στην αγορά εργασίας, στις νέες δεξιότητες που χρειάζεται ο σύγχρονος εργαζόμενος.
08/04/14ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ
Ανακοίνωση-Ψήφισμα εξέδωσαν οι παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς της Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ΜΕΤΡΟ.
08/04/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΩΝ
Η Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τ.Ε.Π.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε το Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού ελέγχου και πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών.
08/04/14ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τις πρώτες εκτιμήσεις για το Εμπορικό Ισοζύγιο της χώρας τον Φεβρουάριο του 2014.
08/04/14ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Κ.Β.Α.Α. (ΠΡΩΗΝ Ι.Γ.Μ.Ε.): ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
--
08/04/14ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ « ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
Ξεκινάει κύκλος σεμιναρίων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με αντικείμενο τις σύγχρονες περιβαλλοντικές & τεχνολογικές εφαρμογές στην παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση υδάτινων συστημάτων
07/04/14ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΑΝΘΗ (ΑΘΗΝΑ - 9/4/2014)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, διοργανώνουν Ημερίδα για την ανάδειξη της καλλιέργειας των ψυχανθών με θέμα <Ο ρόλος των ψυχανθών στη βιώσιμη γεωργία και οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές>.
07/04/14Κ.Υ.Α. 685/42702/31-3-2014: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (ΦΕΚ 837/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 685/42702/31-3-2014 <Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016, σε εφαρμογή των ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004>.
07/04/14
Υ.Α. ΠΟΛ 1077/14-3-2014: ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ (ΦΕΚ 836/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμό ΠΟΛ 1077/14-3-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων <Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)>.
07/04/14
Υ.Α. ΠΟΛ 1088/1-4-2014: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ (ΦΕΚ 835/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμό ΠΟΛ 1088/1-4-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων <Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ>.
Δημοσίευση σχολίου