Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 25ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
25ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 (17/2014)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
25/04/14ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (25/4/2014)
--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
24/04/14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ
Το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, ο Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Ημαθίας & ο Δήμος Βέροιας, διοργανώνουν επιστημονική εσπερίδα, στις 28 Απριλίου 2014, στη Βέροια.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
25/04/14ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΙ (6) ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
--
23/04/14Κ.Υ.Α. 593/49825/14-4-2014: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ (ΦΕΚ 988/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 593/49825/14-4-2014 <Τροποποίηση της αριθμ. 238/19130/11−2−2014 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων <Καθορισμός λεπτομερειών σύναψης των συμβάσεων μελλοντικής πώλησης ακατέργαστου καπνού> (Β΄380/18−2−2014)>.
22/04/14ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας-Θράκης διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά.
22/04/14ΥΠΕΚΑ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
Ημερίδα για τις προστατευόμενες περιοχές διοργανώνει το ΥΠΕΚΑ στην Αθήνα, στις 28 Απριλίου.
22/04/14ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
Ο Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας- Θράκης διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο για απεντομώσεις και μυοκτονίες.
22/04/14Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2014 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. Δ15/οικ/1056/20-1-2006 ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Μ.Ε.ΕΠ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μ.Ε.ΕΠ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΟΠΩΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 97 ΤΟΥ Ν. 3669/2008
--
22/04/14ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΩΝ
Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γνωστοποίησε στους ενδιαφερόμενους τους δείκτες των νέων καλλιεργειών και εκτροφών που θα εφαρμοστούν στη 2η πρόσκληση του Μέτρου 112 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
22/04/14ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα οδηγία για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό η οποία αναμένεται να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σχέδια για καλύτερο συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στη θάλασσα διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
22/04/14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΧΩΡΑΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014)
Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών της χώρας για τον μήνα Φεβρουάριο του 2014.
22/04/14
Υ.Α. 107987/1341/26-3-2014: ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Μ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ 964/Β/2014)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 107987/1341/26-3-2014 <Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981>.
22/04/14
Δημοσίευση σχολίου