Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει την προκήρυξη 100 θέσεων για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοινώνει την προκήρυξη εκατό (100) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη την οποία μπορείτε να βρείτε κάνωντας κλικ εδώ. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:
Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα
Επιστημονικός Τομέας
Θέσεις
Ενέργεια
Υγεία
Βιομηχανία
Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη - Περιβάλλον
25
25
25
25
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 27η Οκτωβρίου 2014. (Πηγή Εντομολογική εταιρεία)
Δημοσίευση σχολίου