Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.


Σε συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), να συμβαδίσει με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής και να προσφέρει καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στα μέλη του και ύστερα από την ανάπτυξη και την επιτυχημένη εφαρμογή της διαδικτυακής φόρμας του OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σήμερα αριθμεί περισσότερους από 5.000 εγγεγραμμένους χρήστες γεωτεχνικούς), προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την αίτηση και την χορήγηση των Βεβαιώσεων που εκδίδει το Επιμελητήριο στα μέλη του, με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.
Δημοσίευση σχολίου