Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (2/2016)


ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
08/01/16
07/01/16
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (8/1/2016, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Βενιζέλου 64), την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016.

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
07/01/16ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ: Η ΠΥΡΑΛΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
--
07/01/16ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, Ε.Μ.Π.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» (ΑΘΗΝΑ, 15/1/2016)
Το Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, πραγματοποιούν επιστημονική ημερίδα για τα απόβλητα, στην Αθήνα, στο ΕΜΠ, στις 15 Ιανουαρίου 2016.
05/01/16Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π.: 8ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τον Σεπτέμβριο του 2016 θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο, το 8ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π.- Προκήρυξη βραβείων του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
04/01/16ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
--
04/01/16
Υ.Π.ΕΝ.: ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που προγραμματίζει να προωθήσει ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ, Ιωάννης Τσιρώνης, τροποποιείται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου για την εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, μετά την 01-01-2016.
04/01/16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (2014)
Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών, έτους 2014.
04/01/16
Κ.Υ.Α. 2833/29-12-2015: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΑΛ 2007-2013 (ΦΕΚ 2904/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 2833/29-12-2015 «3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1911/02−11−2010 (ΦΕΚ 1718/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο Εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 − 2013»».

Δεν υπάρχουν σχόλια: