Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (32/2016)ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
05/08/16ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΜΑΪΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα κατά το μήνα Μάιο του 2016.
05/08/16Υ.Α. 3630/87095/28-7-2016: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 2413/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 3630/87095/28-7-2016 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 154, 11-6-2016, σελ. 3) και τροποποίηση της αριθ. 266355/11.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 594/01.04.2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».
05/08/16Υ.Α. 1415/80082/12-7-2016: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ (ΦΕΚ 2386/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 1415/80082/12-7-2016 «Τροποποίηση της αριθμ. 169653/3.6.2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση» (Β΄ 1181/9.6.2011)».
04/08/16ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Το Υπ.Α.Α.Τ. έκανε γνωστό ότι, με απόφαση που βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη, θεσπίζεται υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης για το γάλα, τόσο στις συσκευασίες γάλακτος, όσο και στα γαλακτοκομικά προϊόντα προσυσκευασμένα ή μη των άρθρων 80-84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών συμπεριλαμβανομένων των ζυμωμένων γαλάτων. Η επισήμανση θα αφορά την αναγραφή της χώρας άλμεξης, της χώρας επεξεργασίας και της χώρας συσκευασίας. Προβλέπεται παροχή χρονικού διαστήματος έξη μηνών μετά την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ για την προσαρμογή.
04/08/16Κ.Υ.Α. 5376/22-7-2016: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 8.1 «ΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020 (ΦΕΚ 2400/Β/2016)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 5376/22-7-2016 «Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του μέτρου 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατά το έτος 2016».
03/08/16ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017.
03/08/16ΥΠ.Α.Α.Τ.: ΜΗΤΡΩΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργική απόφαση για τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών». Στην εφαρμογή καταχωρείται κάθε Οργάνωση Παραγωγών και κάθε Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών που έχει αναγνωριστεί ή θα αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 8 της 266355/2009 Κ.Υ.Α..
02/08/16ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Δελτίο τύπου της Αριστερής Πρωτοβουλίας Δασολόγων Ν.Ευβοίας για την καταστροφική πυρκαγιά στη Λίμνη Ευβοίας.
02/08/16
02/08/16
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: ΗΜΕΡΙΔΑ - Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ (ΣΚΥΔΡΑ, 20/8/2016)
Ο Δήμος Σκύδρας και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποιούν ημερίδα με θέμα: Η Αγροτική Ανάπτυξη στο Δήμο Σκύδρας, στις 20 Αυγούστου 2016, στη Σκύδρα.
02/08/16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 - 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), παρουσίασε τα στοιχεία για τον αριθμό των Κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οικονομίας (εκτός από τον Πρωτογενή τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών), για την περίοδο Α΄ τρίμηνο 2009 έως Α΄ τρίμηνο 2016.
02/08/16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 - 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δημοσίευσε τα στοιχεία για την εξέλιξη των Βραχυχρόνιων Δεικτών Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών σε βασικούς κλάδους της οικονομίας, για την περίοδο Α΄ τρίμηνο 2010 έως και Α΄ τρίμηνο 2016.
01/08/16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε τον Τριμηνιαίο Δείκτη Μισθών στο σύνολο της οικονομίας, για το 1ο τρίμηνο του 2016.
01/08/16
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) για το μήνα Ιούνιο του 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: