Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (2/7/2010)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

geotee_logoΑνακοινώνεται ότι έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 και ώρα 10:30, στα γραφεία του Επιμελητηρίου (Βενιζέλου 64). Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης έχουν όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


1. Πρόταση σύγκλισης Γ.Σ. Αντιπροσώπων του Επιμελητηρίου (Δ. Χαμπίδης)

2. Εκλογή ταμία ΔΣ (Θ. Μαρκόπουλος)

3. Εγγραφή νέων μελών & έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος & δελτίων ταυτότητας (Σ. Αθανασιάς, Θ. Μαρκόπουλος).

4. Οικονομικές δαπάνες (Θ. Μαρκόπουλος).

5. Αρμοδιότητες μελών ΔΣ ΓΕΩΤΕΕ (Γ. Τζανιδάκης, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

6. Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και λήψη σχετικών αποφάσεων (Θ. Μαρκόπουλος).

7. Πορεία ενσωμάτωσης της οδηγίας 2005/36 στο εθνικό δίκαιο & προετοιμασία των προβλεπομένων Υ.Α. (Π. Σωτηριάδου).

8. Υποβληθέντα αιτήματα των υπαλλήλων: α. κ. Σωτηρίου Αθανασιά - Διευθυντή Διοίκησης Υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. & β. κ. Αφροδίτης Κορωνιώτου προκειμένου να μην ορισθούν μέλη του υπό συγκρότηση Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και γ. σχετικό αίτημα κ. Π. Σωτηριάδου (Θ. Μαρκόπουλος, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

9. Ορισμός Μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μετά την έκδοση της Απόφασης Συγκρότησης του (ΦΕΚ τ.Β 539/28.04.2010), σύμφωνα με άρθρο πέμπτο παρ. 4 του Ν. 3839/2010. (Θ. Μαρκόπουλος, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

10. Μεταφορά υπαλλήλων από την πρώην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ στο ΓΕΩΤΕΕ (Θ. Μαρκόπουλος)

11. Απασχόληση εποχικού προσωπικού στο Επιμελητήριο (Σ. Αθανασιάς).

12. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση των προδιαγραφών και τιμολογίου για τα έργα γεωτρήσεων (Ε. Σπυρίδης).

13. Πρόταση για την συνδιοργάνωση ημερίδων με το Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων σε θέματα γεωθερμίας (Ε. Σπυρίδης).

14. Εξελίξεις επί του ΟΣΔΕ (Β. Ηλιάδης).

15. Καταγραφή περιορισμών του άρθρου 15 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ κατά την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος (Α. Τραχήλη, Π. Σωτηριάδου).

16. Εκπροσώπηση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Θ. Μαρκόπουλος).

17. Προτεινόμενη έρευνα από το Γ.Π.Α. με τίτλο «Ανεργία & ετεροαπασχόληση στον κλάδο των γεωπόνων. Μία πρώτη προσέγγιση – αποτύπωση του ζητήματος.» (Θ. Μαρκόπουλος).

18. Διατύπωση άποψης ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με την αναγκαιότητα συνέχισης λειτουγρίας της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος (Θ. Μαρκόπουλος).

19. Αίτημα της Ομοσπονδίας Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος για την από κοινού μελέτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωτεχνικοί – Ιδιωτικοί Υπάλληλοι υπό τις σημερινές εξελίξεις. (Θ. Μαρκόπουλος, Π. Σωτηριάδου)

20. Διατύπωση άποψης επί του Σ / Ν που αφορά τον ΕΛΓΑ (Θ. Μαρκόπουλος).

21. Διατύπωση άποψης επί του Σ/Ν σχετικά με «εξοικονόμηση ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές κ.α. διατάξεις» και δρομολόγηση παρεμβάσεων επί των Υ.Α. που θα εκδωθούν σε εφαρμογή του νόμου αυτού (Θ. Μαρκόπουλος).

22. Συμπληρωματικές ενέργειες του επιμελητηρίου επί της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας - Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Θ. Μαρκόπουλος).

23. Πορεία μέτρων του Π.Α.Α. (Σ.Β., Νέοι Γεωργοί κ.λπ.) και παρεμβάσεις που αφορούν τον ρόλο των γεωτεχνικών στην υλοποίηση τους. (Θ. Μαρκόπουλος)

24. Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την σύνταξη προδιαγραφών καθαρισμού των περιαστικών εκτάσεων των οικισμών (Σ. Διαμαντόπουλος)

25. Διατύπωση άποψης επί του Σ / Ν που αφορά τα «Μητρώα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και τον ορισμό του επαγγελματία αγρότη» (Θ. Μαρκόπουλος).

26. Πορεία θεμάτων που αφορούν τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων (C111) καθώς και άλλων που εξελίσσονται στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Θ. Μαρκόπουλος).

27. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. (Π. Σωτηριάδου).

28. Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με την μη σύσταση των περιφερειακών συμβουλίων υδάτινων πόρων (Α. Βόλτσου, Θ. Μαρκόπουλος)

29. Υποβολή αιτήματος προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την συνδιοργάνωση ειδικής σύσκεψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού για την διευκρίνιση καίριων σημείων και για την ευρύτερη ενημέρωση των συναδέλφων μελετητών (Α. Βόλτσου)

30. Πορεία συγκρότησης επιτροπής για τα θέματα των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών μετά την παρέμβαση του Συλλόγου Γεωπόνων Εκπαιδευτικών (Θ. Μαρκόπουλος).

31. Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με τον αριθμό κτηνιάτρων και ευρύτερα γεωτεχνικών που προσλαμβάνονται στη Μέση Εκπαίδευση (Α. Τραχήλη).

32. Παρέμβαση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με την ερώτηση του βουλευτού κ. Ε. Κεφαλογιάννη στην Βουλή για την «ισότιμη μεταχείριση» των γεωτεχνικών (γεωπόνων) και των τεχνολόγων γεωπονίας (Θ. Μαρκόπουλος).

33. Εξελίξεις στο πλαίσιο που διέπει τα γεωργικά φάρμακα στην Ελλάδα σε σχέση και με την οδηγία 128/2009 με τίτλο, «Σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου για την επίτευξη της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων» (Θ. Μαρκόπουλος).

34. Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 67/23.03.2010 Απόφασης του Β’ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά υπόθεση της συμβασιούχου κ. Ελένης Παπαδακάκη. (Σ. Αθανασιάς, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

35. Διεύρυνση της συσταθείσας Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο «την εφαρμογή της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα ανάδειξης του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων του επιμελητηρίου», σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του Επιμελητηρίου (Θ. Μαρκόπουλος).

36. Σύγκλιση Συντονιστικού Συμβουλίου (Θ. Μαρκόπουλος)

37. Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία δικαστικών υποθέσεων του, που αφορούν επαγγελματικά δικαιώματα Γεωτεχνικών και λήψη σχετικών Αποφάσεων. (Θ. Μαρκόπουλος, Ενημέρωση: Δ. Νικόπουλος)

38. Πορεία της ΑΜΚΕ «Τριπτόλεμος» (Γ. Μπαθρέλλος).

39. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της Συνδιάσκεψης "Standardization Prototypes and Quality: A means for Balkan Countries' Collaboration", Οργάνωση: Γραφείο Προτυποποίησης ΑΠΘ, Οκτώβριος 2009. (Θ. Μαρκόπουλος).

40. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας για την επιστημονική παρακολούθηση της επανασυσταθείσας λίμνης Κάρλας σε συνεργασία με το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Θ. Μαρκόπουλος).
41. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συνεδρίου "Τοπικά Αγροτικά προϊόντα, Τουρισμός και Ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου", που διοργανώνει το παράρτημα Αιγαίου. (Θ. Μαρκόπουλος).

42. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της οργανωτικής Επιτροπής της 5ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας για την εκτύπωση και αποστολή των πρακτικών της Συνάντησης. (Θ. Μαρκόπουλος).

43. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου για την διοργάνωση του 16ου Πανελληνίου Ιχθυολογικού Συνεδρίου. (Θ. Μαρκόπουλος).

44. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Γεωπόνων Μακεδονίας – Θράκης με σκοπό την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους συναδέλφους της περιοχής. (Θ. Μαρκόπουλος).

45. Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του 10ου Ειδικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και της 7ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/9 έως 2/10/2010, στην Ορεστιάδα (Θ. Μαρκόπουλος).

46. Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του επικείμενου 61ου Ετησίου Επιστημονικού Συνεδρίου της European Association for Animal Production (E.A.A.P.) που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, 23 – 27 / 8 / 2010 από την Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία. (Θ. Μαρκόπουλος)

47. Αίτημα συνδιοργάνωσης και οικονομικής ενίσχυσης του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη στις 19 – 20 / 11 / 2010. (Θ. Μαρκόπουλος)

48. Ανάθεση έρευνας αξιολόγησης της πορείας των τακτικών εσόδων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με το νέο πλαίσιο των οδοιπορικών στον δημόσιο τομέα και τις άλλες συναφείς εξελίξεις (Σ. Διαμαντόπουλος).

49. Διαγωνισμός για την αγορά γραφείων για την στέγαση του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας (Π. Γεωργάκη).

50. Δρομολόγηση ενεργειών για την αγορά γραφείων για την στέγαση του Παραρτήματος Ηπείρου & Νήσων (Π. Γεωργάκη).

51. Προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας στις κινήσεις του επιμελητηρίου στο εξωτερικό. (Π. Γεωργάκη)

52. Ενημέρωση επί της πορείας καταχώρισης των εσόδων του επιμελητηρίου και λήψη σχετικών αποφάσεων (Π. Γεωργάκη)

53. Αναρρωτική Άδεια και Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών της υπαλλήλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ελένης Βαρνά. (Σ. Αθανασιάς)

54. Αίτηση απόσπασης της υπαλλήλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Ελένης Βαρνά στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. (Σ. Αθανασιάς)

55. Αίτηση της υπαλλήλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ελένης Βαρνά για μετάθεση – μετακίνησή της στο Παράρτημα Αιγαίου του επιμελητηρίου (Σ. Αθανασιάς)

56. Υπόθεση κ. Βασιλικής Τσαβέ, υπαλλήλου ΓΕΩΤΕΕ στο Παράρτημα Αιγαίου και λήψη σχετικών αποφάσεων (Σ. Αθανασιάς).

57. Εκκρεμή Θέματα Υπαλλήλων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αφορούν μετατάξεις κ.λπ. (Σ. Αθανασιάς)

58. Διαδικασία έκδοσης επικυρωμένων αντιγράφων των Πρακτικών και Αποσπασμάτων των Πρακτικών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Σ. Αθανασιάς)

59. Εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1474/1984 που αφορά την παρουσία των μελών του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ στις συνεδριάσεις του οργάνου (Β. Ηλιάδης).

60. Ενημέρωση – Εκδηλώσεις – Διάφορα (Θ. Μαρκόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Θεόδωρος Α. Μαρκόπουλος
Δημοσίευση σχολίου