Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου το Σχέδιο Νόμου για την κατάργηση και συγχώνευση δημόσιων οργανισμών μεταξύ των οποίων και της ΑΓΡΟΓΗ

Σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου το Σχέδιο Νόμου για την κατάργηση και συγχώνευση δημόσιων οργανισμών μεταξύ των οποίων και της ΑΓΡΟΓΗ. A.E.
Τέλος εποχής για την ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. αφού σε Δημόσια Διαβούλευση έως την ερχόμενη Δευτέρα έχει τεθεί το Σχεδίου Νόμου για την «κατάργηση, συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του Δημόσιου Τομέα» το οποίο συμπεριλαμβάνει και την Εταιρεία. Για το θέμα ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σωτήρης Χατζηγάκης σε επιστολή κάνει λόγο για «Αντισυνταγματικότητα και το παράνομο των μαζικών απολύσεων και διωγμών των υπαλλήλων». Ειδικότερα το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε, (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.) η οποία συνεστήθη με το άρθρο 46 του Νόμου 2637/1998 (Α΄ 200). Η αρμοδιότητα της εταιρείας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3790/2009 (Α΄ 143) καταργείται και ακολουθεί η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, η ισχύς των οποίων άρχισε την 1 Σεπτεμβρίου 2009,τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας, του προσωπικού που προσελήφθη στην ΑΓΡΟΓΗ Α. .με βάση την από 4 Αυγούστου 2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Διορισμός Προσωπικού της εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» και το από 14 Αυγούστου 2009 πρακτικό της 229ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε. με το οποίο επικυρώθηκε ο πίνακας επιτυχόντων. Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗΣ Α.Ε. περιέρχεται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)».
Καταθέστε εδώ τις απόψεις σας: http://www.opengov.gr/ggk/?p=12
Ολόκληρη η επιστολή Χατζηγάκη
Για το θέμα ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σωτήρης Χατζηγάκης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: « Ι) Το αδιαμφισβήτητο της νομιμότητας των προσλήψεων των 269 υπαλλήλων στην ΑΓΡΟΓΗ
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με το σχέδιο νόμου «Κατάργηση, Συγχώνευση Υπηρεσιών, Οργανισμών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα», που δημοσιοποίησε, αποφάσισε την κατάργηση της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης – ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και την απόλυση 269 εργαζομένων στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες της σ’ όλη τη χώρα. Πρόκειται για μαζικούς διωγμούς και απολύσεις εργαζομένων, οι οποίοι κυριολεκτικά πετιούνται στο δρόμο και ανατρέπεται δραματικά η υπηρεσιακή και οικογενειακή τους ζωή.
Είναι βέβαιο ότι οι σχετικές προβλέψεις του υπό ψήφιση νόμου αφίστανται συνταγματικών και νομικών προβλέψεων της ισχύουσας νομοθεσίας και οι εργαζόμενοι οι οποίοι κατάφορα αδικούνται με τις ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου, σίγουρα θα δικαιωθούν δια των αποφάσεων της Ελληνικής δικαιοσύνης, που θα ακολουθήσουν.
Μετά τις απειλές της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ –από τον Οκτώβριο του 2009 κιόλας– με απολύσεις και διωγμούς για τους εργαζόμενους στην ΑΓΡΟΓΗ, μετά τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι δήθεν οι προσλήψεις 269 εργαζομένων τον Αύγουστο του 2009 «ήταν ανύπαρκτες» και ότι «δεν υπήρξε προκήρυξη, δεν υπήρξε απόφαση, δεν τηρήθηκαν διαδικασίες», έρχεται σήμερα η ίδια (η κυβέρνηση) και με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου επικυρώνει ουσιαστικά τη νομιμότητα των διαδικασιών πρόσληψης των υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.
Δεν μπόρεσαν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους για μη νομιμότητα των διαδικασιών πρόσληψης, περί της οποίας θετικά είχε γνωμοδοτήσει ο κ. Σπυρίδων Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και η ειδικώς συσταθείσα προς τούτο Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, από τη σημερινή του πολιτική ηγεσία.
Καταρρίπτονται, έτσι, όλα τα χαλκευμένα ψεύδη και οι αναληθείς ισχυρισμοί, γνωστών κύκλων και ανωνύμων κονδυλοφόρων, ότι οι προσλήψεις που είχαν γίνει ήταν μη σύννομες και διαβλητές.
ΙΙ) Η Αντισυνταγματικότητα και το παράνομο των μαζικών απολύσεων και διωγμών των υπαλλήλων
Στο σχέδιο νόμου, καθώς και στη συννημένη αιτιολογική έκθεση, αναφέρεται ότι καταγγέλονται οι συμβάσεις εργασίας του προσληφθέντος προσωπικού λόγω κατάργησης της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και της μη-μεταφοράς σε άλλο φορέα των αρμοδιοτήτων της.
Το επιχείρημα αυτό είναι ψευδέστατο και προσχηματικό, αφού τα αντικείμενα και οι δράσεις της ΑΓΡΟΓΗ συνεχίζουν να υπάρχουν και μεταφέρονται σε άλλο φορέα.
Όλοι γνωρίζουν ότι η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. συνεστήθη με το Άρθρο 46 του Ν.2637/1998, με σκοπό την αξιοποίηση της Αγροτικής γης και τη βοήθεια των αγροτών στη διαχείριση της Αγροτικής γης, με προώθηση διαχειριστικών προτύπων.
Επίσης, η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., με βάση το άρθρο 16 του Ν.3790/2009, είχε σαν αντικείμενο και αρμοδιότητες:
Α) Τη «χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Δηλαδή:
Την επικαιροποίηση, την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης και της χαρτογραφικής διόρθωσης του Εποικιστικού Αρχείου του ΥπΑΑΤ στο Ελληνικό Γαιωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.
Την κεντρική τήρηση του ψηφιακού Εποικιστικού Αρχείου και τη συνεχή ενσωμάτωση των νέων εργασιών διανομών, αναδασμών και μεταβολών.
Τη διάθεση του ψηφιακού αρχείου στις αρμόδιες υπηρεσίες ατελώς.
Την κεντρική τήρηση ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της εξέλιξης των αναδασμών και διανομών στο σύνολο της χώρας.
Την παροχή Τεχνικών Συμβουλών Βιώσιμης Διαχείρισης των Εποικιστικών Εκτάσεων προς τις Νομαρχίες και το ΥπΑΑΤ.
Τη διάθεση του Εποικιστικού Αρχείου σε ψηφιακή μορφή στην Κτηματολόγιο Α.Ε. σε κάθε περιοχή που εκτελείται κτηματογράφηση.
Β) Τη δημιουργία του χαρτογραφικού υποβάθρου της χώρας, η παρακολούθηση και η συνεχής επικαιροποίησή του. Δηλαδή:
Τη συμπλήρωση και διαχρονική ανανέωση των δορυφορικών ορθοφωτοχαρτών, του συνόλου της χώρας.
Την ανάπτυξη ψηφιακών θεματικών-χαρτογραφικών υποβάθρων, με στόχο την αξιοποίησή τους για τον καθορισμό στρατηγικών στον αγροτικό τομέα.
Την ετήσια συμπλήρωση, ανανέωση και επικαιροποίηση του συστήματος ενοτήτων και υποενοτήτων βάσει των μεταβολών που επέρχονται.
Την ενημέρωση – εμπλουτισμό του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων της Ενιαίας Αίτησης (LPIS) με τις ψηφιακές γεωγραφικές βάσεις δεδομένων που συντάσσονται στη χώρα.
Τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό διαχείρισης και εκτέλεσης του έργου, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και γενικότερα την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ερωτούμε:
α) Όλα αυτά τα αντικείμενα και όλες αυτές οι δράσεις, παύουν να υφίστανται σαν ανάγκες του Ελληνικού κράτους;
β) Εάν παραμένουν, μεταφέρονται ή όχι στον ΟΠΕΚΕΠΕ;
γ) Εάν μεταφέρονται, γιατί αναφέρεται η κατάργηση των αρμοδιοτήτων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. και δεν προβλέφθηκε η συγχώνευση των δύο νομικών προσώπων ώστε να μη διακοπεί η εργασιακή σχέση και απασχόληση του προσωπικού της;
δ) Γιατί σε όλους τους άλλους φορείς που καταργούνται, λόγω κατάργησης των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνεται μέριμνα μετακίνησης του προσωπικού τους σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και γίνεται επιλεκτική, αρνητική μεταχείριση, μόνο για τους 269 προσληφθέντες υπαλλήλους της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.;
ε) Πως δικαιολογείται και αιτιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση του προσωπικού της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. σε προσληφθέντες την 14η Αυγούστου του 2009 και σε προσληφθέντες πριν την ημερομηνία αυτή;
Όλα αυτά καταδεικνύουν κατά τον πλέον ευκρινή και σαφέστατο τρόπο ότι δεν πρόκειται για νόμιμες απολύσεις, αλλά για μαζικές διώξεις νέων υπαλλήλων σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που πετιούνται κυριολεκτικά στο δρόμο, με διαδικασίες παράνομες και αντισυνταγματικές, που προσδιορίζουν άνιση, διακριτική μεταχείριση μεταξύ των καταργούμενων φορέων και εντός του ίδιου φορέα (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.).
Τέλος, όσον αφορά το αδιαμφισβήτητο της νομιμότητας των προσλήψεων των 269 υπαλλήλων τον Αύγουστο του 2009, ισχύουν τα εξής
(βλ. επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα)».
Δημοσίευση σχολίου