Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και αποφάσεων στο διαδίκτυο

ImageΠερισσότερα από 5 εκατ. ευρώ αναμένεται να εξοικονομηθούν από την αξιοποίηση των κτιρίων της Βουλής, κάθε χρόνο, βάσει της αναθεώρησης του σχεδιασμού της στέγασης των υπηρεσιών της.


Για το λόγο αυτό και στο πλαίσιο της αποφυγής των περαιτέρω επιβαρύνσεων του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της Βουλής προχώρησε στην ακύρωση των προσυμφώνων που είχαν συναφθεί για τη μίσθωση κτιρίων, καθώς και στη μη ανανέωση συμβάσεων ενοικίασης, για τρία κτίρια στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής έδωσε εντολή προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων που είναι ιδιοκτησίας της Βουλής, προκειμένου να μεταφερθούν σε αυτά υπηρεσίες, οι οποίες σήμερα στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτήρια.

Ανάρτηση νομών και αποφάσεων στο διαδίκτυο

Εν τω μεταξύ κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, το σχέδιο νόμου για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο. Το νομοσχέδιο στοχεύει στη διαφάνεια και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της ευρύτατης δημοσιότητας των αποφάσεων που αφορούν όλους τους πολίτες.

Επίσης, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, καθιερώνεται πλέον η δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, προκειμένου οι πολίτες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις αποφάσεις.

Υποχρεωτική ανάρτηση πράξεων και αποφάσεων

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, «η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων στο Διαδίκτυο δεν υποκαθιστά το ισχύον σύστημα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που ήδη προβλέπεται από τη νομοθεσία».

Εκτός από τις πράξεις και τις αποφάσεις, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο Διαδίκτυο πρέπει να αναρτώνται:

α) Προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επιμέρους δαπάνες υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών.

β) Διορισμοί και μεταβολές ως προς τα πρόσωπαστις διοικήσεις των υπουργείων και των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

γ) Η συγκρότηση επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου, καθώς και οι προβλεπόμενες αμοιβές των μελών τους.

δ) Οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών φορέων του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οργάνων, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

ε) Οι πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους αλλά και στοιχείων που αφορούν διακηρύξεις, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

στ) Οι πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης δημόσιας και κοινοτικής περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων τόσο του δημοσίου όσο και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

ζ) Οι πράξεις αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου κτήματος, καθορισμού εθνικών δρυμών και δασικών εκτάσεων, χαρακτηρισμού εκτάσεων ως αναδασωτέων και οι ανακλήσεις των χαρακτηρισμών αυτών, καθορισμού αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων.

Επίσης, με το νομοσχέδιο επιλύονται επίσης, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν την απόσπαση ειδικών στο Συνήγορο του Πολίτη, διαρθρωτικές αλλαγές στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές περικοπές στις δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας (δυνατότητα αναστολής λειτουργίας των γραφείων τύπου εξωτερικού, κατάργηση θέσεων συμβούλων επί θητεία κλπ), αλλά και τον νέο τρόπο προσλήψεων στην ΕΡΤ.

agronews.gr

Δημοσίευση σχολίου