Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

2η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες: Ελληνικά Όσπρια 8 Φεβρουαρίου 20132η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες: Ελληνικά Όσπρια. Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), 8 Φεβρουαρίου 2013. Διοργάνωση: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημία Αθηνών (Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας), Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Πληροφορίες: bebeli@aua.gr

Δημοσίευση σχολίου