Αναζήτηση Αναρτήσεων

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2013

Συνέδριο για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων μικρής κλίμακας, είναι το αντικείμενο του τέταρτου συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο στις 25-27 Οκτωβρίου 2013, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ, το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης διοργανώνουν το εν λόγω συνέδριο με τη συνεργασία του ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, του ΤΕΕ- Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων  Ύδρευσης –Αποχέτευσης.
Κύριος στόχος του εν λόγω συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τις καλύτερες τεχνολογίες σχετικά με την επεξεργασία πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων με έμφαση στους μικρούς δήμους, κοινότητες και οικισμούς καθώς και ξενοδοχειακές και βιομηχανικές μονάδες, βασισμένες σε κριτήρια περιβαλλοντικά, οικονομικά, τεχνολογικά και κοινωνικά.
Οι κεντρικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι κάτωθι:
-Μικρές μονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων
-Φυσικά συστήματα κατεργασίας υγρών αποβλήτων
-Αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
-Επεξεργασία πόσιμου νερού σε μικρές και αποκεντρωμένες μονάδες
-Διαχείριση ιλύος σε μικρές μονάδες
-Αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα
-Έλεγχος οικοτοξικότητας υγρών αποβλήτων
-Ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση & ανάκτηση επεξεργασμένου νερού
-Ποιότητα νερών
-Τεχνικο-οικονομικές παράμετροι
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24210/74282 και 6973/328909, αρμόδια κ. Βασιλική Μανάκου.
Δημοσίευση σχολίου