Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄ (784-2010) Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής


Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄ (784-2010) Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και σύσταση Ενιαίας Αρχής ΠληρωμήςΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ
Δημοσίευση σχολίου