Αναζήτηση Αναρτήσεων

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

ΘΕΜΑ: Εθελοντικές μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους

ΘΕΜΑ: Εθελοντικές μετατάξεις προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε Δήμους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 257 παρ.1 του ν.3852/2010ΠΛΗΡΗΣ ΟΘΟΝΗ
Δημοσίευση σχολίου