Αναζήτηση Αναρτήσεων

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Θ ε ρ ι ν ό Oικολογικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ: Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Σ α μ ο θ ρ ά κ η , 5 ‐23 Ι ο υ λ ί ο υ 2010

Θ ε ρ ι ν ό Oικολογικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σ α μ ο θ ρ ά κ η , 5 ‐23 Ι ο υ λ ί ο υ 2010

ΘΕΜΑ: Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ
5/7 Η αρχαιολογία της γεωργίας - μια επισκόπηση: Γιάννης Λυριτζής,
Παν/μιο Αιγαίου
Σχολιαστής: Ηλίας Ευθυμιόπουλος
6/7 Γεωργία, τρόφιμα, καταστάσεις, τάσεις: Λεωνίδας Λουλούδης, Γεωπονικό Παν/μιο
Σχολιαστής: Κωνσταντίνος Θανασουλόπουλος
7/7 Γεωργική πρακτική & ανάπτυξη στην Ελλάδα από τους προϊστορικούς ως τους
κλασσικούς χρόνους: Κωνσταντίνος Θανασουλόπουλος, ομότιμος καθηγητής
φυτοπαθολογίας
Σχολιαστής: Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη
8/7 Καλλιέργειες και τρόφιμα στην προϊστορική βόρεια Ελλάδα: τα αρχαιοβοτανικά
δεδομένα : Σουλτάνα –Μαρία Βαλαμώτη, ΑΠΘ
Σχολιαστής: Έρση Ζακοπούλου
9/7 Αγροτικοί πληθυσμοί και ταυτότητες στην Ελλάδα: Έρση Ζακοπούλου,
Εθνικό Κέντρο Ερευνών
Σχολιαστής: Λεωνίδας Λουλούδης
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ (19.00-21.30) Πολιτιστικό Κέντρο – Χώρα Σαμοθράκης
7/7 ή 8/7 Η αμπελοκαλλιέργεια και οινοπαραγωγή στην Ελλάδα: Κατερίνα Μπατζελή,
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και ΣΤΑΣΕΙΣ
12/7 Ερημοποίηση της Γης: Κωνσταντίνος Κοσμάς, Γεωπονικό Παν/μιο
Σχολιαστής: Γεώργιος Βλάχος
13/7 Αστική επέκταση και το μέλλον της γεωργίας: Γιώργος Βλάχος,
Γεωπονικό Παν/μιο
Σχολιαστής: Κωνσταντίνος Κοσμάς
14/7 Κλιματική αλλαγή & γεωργία: Δημοσθένης Σαρηγιάννης, JRC
Σχολιαστής: Μιχάλης Μοδινός
15/7 Γεωργία και φύση: συγκλίσεις και αντιπαλότητες: Αντωνία Γαλανάκη,
ζωολόγος – σύμβουλος διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος
Σχολιαστής: Θανάσης Κίζος
16/7 Το ελληνικό αγροτικό τοπίο : Θανάσης Κίζος, Παν/μιο Αιγαίου
Σχολιαστής: Δήμος Τσαντίλης
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ : ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 (19.00 – 21.00)Πολιτιστικό Κέντρο - Χώρα Σαμοθράκης
Τα βιοκαύσιμα ως εναλλακτική λύση στην κρίση της γεωργίας:
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ παραγωγής του Ινστιτούτου Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Κώστας Ηλιόπουλος, ΕΘΙΑΓΕ - Ιωάννης Θεοχαρόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
19/7 To αγροδιατροφικό διακύβευμα : Ηλίας Ευθυμιόπουλος - Μιχάλης Μοδινός, ΔΙΠΕ
20/7 Η αποδιάρθρωση της ελληνικής γεωργίας μετά την ένταξη στην ΕΕ:
Σπύρος Καχριμάνης,
Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Σχολιαστής: Μιχάλης Μοδινός
21/7 Ο αγροτουρισμός ως ευκαιρία ανάπτυξης , αναζωογόνησης και
ανασυγκρότησης της
ελληνικής υπαίθρου: Εύη Αραχωβίτη, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Σχολιαστής: Κίμων Χατζημπίρος
22/7 Αγρο-βιοτεχνολογία και βιωσιμότητα: Γεώργιος Σκαράκης, Γεωπονικό Παν/μιο
Σχολιαστής: Εμμανουήλ Καμπουράκης
23/7 Η βιολογική γεωργία ως απάντηση στην κρίση: Εμμανουήλ Καμπουράκης, ΕΘΙΑΓΕ
Σχολιαστής: Γεώργιος Σκαράκης
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΗ. Τρίτη 19/7 (19.00-21.30)Πολιτιστικό Κέντρο – Χώρα Σαμοθράκης
Η νέα ΚΑΠ: Σπύρος Δανέλλης, Ευρωβουλευτής
Δημοσίευση σχολίου